Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Rehabiliteringsträning efter hjärtinfarkt

Fråga 1.
Hur kan man träna upp sig, efter en kraftig hjärtinfarkt?

Min pappa har nyligen haft en kraftig hjärtinfarkt, opererat in en pacemaker och äter betablockerare. Han promenerar (låg ansträngning) och tränar på en motionscykel, men det är svårt att veta hur hans "nya" puls skall ligga, för att kunna öka "ansträngningen". Han är 58 år och borde ha en maxpuls på ca 160 slag/minut. När vi var på pacemakerkontroll, visade det sig att han legat på 70-100 slag/minut. Han upplever själv att han "anstränger" sig och blir mkt flåsig och får lätt tryck över bröstet. Vi känner till att han har ytterligare en "förträngning" i ett grenat kärl, kan det vara orsaken till smärtan och till känslan av "trötthet"?

Fråga 2.

Min pappa får ont av säkerhetsbältet, känner att han får "tryck" över bröstet av det. Är det vanligt, eller kan det vara så att det "grenade kärl" - där ett av de grenade kärlen visade sig ha en förträning, ger upphov till kärlkramp?

Hejsan,

Tyvärr kan jag inte ge dig råd om hur din pappa skall träna upp sig.Jag har inte alla de data ang. hans hjärta och ger jag ett olämpligt eller felaktigt råd vore det olyckligt. Nästan varje sjukhus har rehabilitering efter hjärtinfarkt för patienter, har din pappa inte fått någon hjälp hur han skall träna för att komma i form?

Generellt kan man säga att har man genomgått en större hjärtinfarkt och behöver en pacemaker så brukar pacemakerpersonalen sätta den övre max-frekvensen ganska lågt kanske till 110,120/minut för att minska riskerna för en ny infarkt. Senare kan man höja denna max-frekvens om rehabiliteringen går bra.

Jag vet inte om din pappa har fått en pacemaker med en sk sensor inkopplad. Sensorn ökar pulsen när man rör kroppen. Sitter man still med överkroppen vid cykling så brukar inte pulsen stiga särskilt högt.

Finns ytterligare en förträngning (stenos) som kanske är ganska trång kan den mycket väl ge de symptom din pappa har.

Säkerhetsbältet kan ibland gå över pacemakern beroende på var pacemakern sitter och hur bältet går. Det kan medföra obehag och man kan då lägga lite skumgummi mellan bältet och pacemakerområdet.Jag tror inte att bältet utlöser kärlkramp som du beskriver. Är den sk sensorn i pacemaker påkopplad och bilen skakar mycket , kan pulsen stiga och ge tryck och smärta i bröstet. Ring och fråga pacemakermottagningen om sensorn är aktiverad eller ej.

Lycka till med din pappa (det finns många böcker om rehabilitering efter infarkt, om ni inte får hjälp från sjukhuset)!Sök på internet.

Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer i lexikon: 
Sensor