Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Puls i samband med träning

Om min pacemaker är inställd på puls mellan 70 och 140. Vad händer om jag tränar och kommer upp i tex 190 i puls?

Hej!

Det är beroende av vilken diagnos du har. Om du har bevarad överledning i AV-knutan kommer ditt hjärta att gå i 190/min och pacemakern kommer inte att stimulera ditt hjärta eftersom du får upp pulsen på egen hand. En pacemaker kan aldrig bromsa en hjärtrytm som går fort. Om du däremot har totalt AV-block kommer förmaken att gå i 190/min, men kamrarna kommer att gå i 140/min eftersom kammarrytmen då är beroende av pacemakern som är tillsagd att stimulera i max 140/min. Pacemakern "hänger med" förmaksrytmen upp till 140/min, men om förmaksrytmen sedan blir snabbare än 140/min är pacemakern tillsagd att inte stimulera kamrarna snabbare än 140/min. Din puls blir då 140/min. Detta värde kan man ändra genom att programmera om pacemakern.
Om du vid träning mäter en puls på 190/min betyder det alltså att du har en egenöverledning i AV knutan och kan få upp din puls så högt utan hjälp av pacemakern.

Hälsningar: Torbjörn