Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Paroxysmal FF i genomsnitt en gång/år

Hej, jag har fått FF ca 5 gånger de snaste 6 åren. Jag har ett mycket gott taktsinne och kollar pulsen ofta.
Så jag känner genast när jag har FF. Första två gångerna när jag endast var normalt fysiskt tränad fick jag svåra symptom med blodtrycksfall och massiv kallsvettning (första gången) samt mycket hög ojämn puls ca 180.
Nu efter att jag tränar hårt så blir symtomen lindriga och jag lider endast av hjärtats otroligt struliga gång när jag har flimmer. Långtids -EKG visar inga "tysta" flimmer t ex nattetid. Jag blir därför väldigt förvånad över att stroke-risken anses lika hög som om jag hade ständigt FF!!! Jag har inga övriga riskfaktorer. Det övergår även mitt förstånd hur jag kan rekommenderas t ex Waran och Tambocor när jag har flimmer så sällan. Tacksam för svar / Ingemar

Paroxysmalt förmaksflimmer, d v s flimmer som kommer och går, utgör lika stor risk för stroke som permanent flimmer. Det beror naturligtvis lite på hur mycket flimmer man har, men ibland är det svårt att avgöra exakt hur stor flimmerbördan är. Om du inte har några riskfaktorer alls bör du inte ha Waran, men om du har någon riskfaktor bör du nog ha Waran. Risken för stroke bedöms utifrån ett riskfaktorvärderingssystem som förkortas CHADSVASC. Du får höra med din läkare vilken riskpoäng du får.
Tambocor är en av medicinerna som används vid paroxysmalt förmaksflimmer. Hör med den läkare som föreslagit denna medicin, varför han/hon anser att du skall ha just Tambocor.

Hälsningar: Torbjörn