Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

pacemakeroperation

Vilka risker finns att operera in en pacemaker om man har en konstgjord hjärtklaff

Hej!
Det beror på var klaffen sitter. Om det är en klaff som sitter i höger hjärthalva kan det uppstå svårigheter eftersom pacemakersystemet också läggs in i höger kammare och höger förmak. Man måste då se till att klaffarna eller pacemakerelektroderna inte skadas.
Det är dock ovanligt med klaffproteser i höger hjärthalva. Det är vanligast att klaffarna sitter i vänster hjärthalva (mitralisklaff eller aortaklaff). Eftersom pacemakersystemet läggs på höger sida av hjärtat påverkar detta inte alls klaffarna på vänster sida. Om det är mitralisklaffen som är opererad kan det ibland uppstå problem om man skall ha en s k CRT pacemaker mot hjärtsvikt. Det kan vara svårt att få in den elektrod som skall sitta i den ven som går till vänster sida av hjärtat.

Om du skall ha ett vanligt pacemakersystem brukar det inte vara några problem om du har en aorta- eller mitralisklaff. Det finns en lätt ökad infektionsrisk eftersom du redan har främmande material i hjärtat, men risken för infektion är ändå ganska liten. Det kan också finna en lätt ökad blödningsrisk i samband med operationen om du tar blodförtunnande medel p g a din klaffprotes.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Hälsningar: Torbjörn