Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Pacemaker pga hjärtstillestånd (vet ej om min förra fråga kom fram?)

Jag är en tjej på 24 år som har blivit rekommenderad att operera in en PM pga att jag under en ”svimmningsundersökning” fick hjärtstillestånd i c 15 sek.
Undersökningen gjordes pga att jag tidigare svimmat ett fåtal gånger och man konstaterade att jag gjorde detta pga blodbrist när jag stod upp (lång och smal).
Av okänd anledning fick jag hjärtstillestånd efter att ha stått rakt upp i c 8 minuter, och inte pga blodbrist som de trodde från början - nu säger dem att jag bör sätta in en PM.
Min fråga är: är det motiverat att sätta in en PM pga detta, och vad kan orsaken till mitt hjärtstillestånd vara?

Hej,

Med stor sannolikhet har du det sk Vasovagala syndromet, som innebär att hjärtat och blodtrycket är mycket känsliga för vagusnervens bromsande effekt, som nerven normalt har. Du kan läsa på Googles om vagusnervens funktion i det centrala nervsystemet.

Yngre människor i t ex din ålder kan ha ett för starkt svar på vagusnervens bromsande effekt. Följden blir att hjärtat slår för långsamt, kanske stannar några sekunder samt att blodtrycket faller.En del svimmar faktiskt pga att blodtrycket blir för lågt trots att pulsen kanske ligger på cirka 45-50/ min.
Har du hört något om ditt blodtryck? Långa, smala människor är ofta en typisk kroppskonfiguration för att få vasovagala syndromet.

Pacemaker eller ej? I Västeuropa gissar jag att cirka 50% läkare föreslår pacemaker medan andra hälften avråder. Syndromet brukar försvinna när man blir äldre.

Har du hittat något som triggar (startar) dina symptom. Rädsla, smärta, obehag, kräkningar, är några typiska stigma som kan leda till långsam puls och lågt blodtryck.

Vasovagala syndromet i sig är sällan farligt men det är svimningarna som kan skada dig. Om du känner att du är på väg att svimma, hinner du sätta dig ner eller lägga dig på golvet? Om du klart känner dessa varningssymptom innan du svimmar, så skulle jag, i din situation, vänta med pacemaker. Svimmar du plötsligt utan förvarning skulle jag själv välja att få pacemaker. Det är viktigt att du lär dig mer om vasovagalt syndrom. Läs på Googles, svenska och översatta engelska artiklar. Sök på "vasovagal syndrome" för engelska artiklar.

Så jag kan varken säga ja eller nej till pacemaker i ditt fall.Många har det syndrom och undviker vissa saker som det vet kan leda till svimning.

Lycka till, återkom gärna om du har någon följdfråga.

Bästa hälsningar
Thomas Fåhraeus
Lund