Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Pacemaker i datasal

Har fått en pacemaker inopererad. Jag är datalärare och är i en sal med 20 datorer o elever som har mobiler. Är det en lämplig miljö?

Hej!
Det skall inte vara några problem för dig att vistas i datasalen. Dagens pacemakrar är testade för de flesta, vanligt förekommande potentiella störkällorna som t ex Wifi, mobiltelefoner m.m. Du bör dock inte ha mobiltelefonen placerad direkt ovanpå pacemakern.

Hälsningar: Torbjörn