Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

oregelbunden hjärtverksamhet

Hej! Jag har kroniskt FF och därmed en ständigt oregelbunden hjärtverksamhet. Fick på grund av för låg puls insatt en PM, en elektrod, för ca 3 år sedan.
Kunde på direkten konstatera att den oregelbundna hjärtverksamheten i stort upphörde.
Läget är det samma i dag tre år senare.
Jag har hjärtrusningar, säger min läkare då han kollar min PM.
Ja, det är helt klart att jag har hjärtrusningar en gång per dag, dvs i direkt anslutning till mitt dagliga motionspass. Kör ca 1 timme på ett löpband samt en kvart rygg och mage via mitt gym.
D sk hjärtrusningarna sitter i ca 1-2 timmar efter ett motionspass men därefter dunkar hjärtat på lungt och fint med en puls på 60 i vila och upp mot 80 vid smärre ansträngningar.
Jag är 68 år och pensionär men jobbar fortfarande ca 55 tim per månad som projektanalytiker och mentor i mitt tidigare arbetsteam.
Tar blodtrycksmedicin, ligger oftast på ett tryck runt 120-75. Ganska ofta lite lägre. Har dock mycket sällan några besvär av det ganska så låga trycket.

Varför skriver jag då om detta???
Anledningen är att jag här på forumet ser svar där det framgår att extraslagen inte kan hjälpas via en PM.
Men jag då??? Är jag ett isolerat undantag från regeln?????

Hej

Tack för din fråga. Du har ett förmaksflimmer som ger oregelbunden puls således inte extraslag som ger detta. Extraslagen kommer nere från hjärtat och förmaksflimmret kommer uppe från förmaket men leds olika fort genom AV noden vilket ger en oregelbunden puls. Har man som du ett långsamt förmaksflimmer så kan pacemakern ge dig en regelbunden puls i vila pga den är inställd snabbare än din egna puls. När du tränar så verkar det som om din AV knuta leder över snabbare och då leder även visa egna slag till att du får en lite mer oregelbunden puls.
Man lägger inte in en pacemaker för att bota eller ta bort extraslag men har man en långsam egen puls som är indikation för pacemakerbehandling, så kan extraslagen minskas pga pacemakern "kör över" när de uppkommer. Hoppas detta kan ge ett svar på din fråga

MVH
Maria
Pacemakersköterska