Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

När pat avlider, fortsätter då pacemakern att gå?

När pat avlider, fortsätter då pacemakern att gå?

Hej,
När en pacemakerpatient är avliden har hjärtat stannat på grund av olika faktorer. Det kan vara i slutstadiet av cancer, efter en större hjärtinfarkt, efter en hjärnblödning mm. Trots fortsatt elektrisk stimulering från pacemakern är de fysiologiska förhållandena så dåliga att hjärtmuskeln inte svarar på de elektriska impulserna.
Inga sammandragningar sker, hjärtat står helt stilla. Kopplar man ett EKG till kroppen kan man se regelbundna impulser från pacemakern men ingen aktivitet från hjärtat.
Pacemakern måste alltid avlägsnas innan jordfästning sker. Vid ev. kremering av kroppen kan pacemakern explodera pga den höga temperaturen som uppstår i pacemakerkapseln.

MVH

Thomas Fåhraeus
Lund