Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

När kan jag spela golf efter en pacemakeroperation?

När kan jag spela golf efter en pacemakeroperation?

Hej och tack för din fråga.
Du kan fortsätta spela golf efter 3-4 veckor efter pacemakerimplantationen detta pga att läkningen vid dosan måste få ta sin tid. Det är viktigt att du är aktiv med din arm så den inte stelnar till men just lite kraftiga rörelser som ex golf kan påverka läkningen negativt. Våra förhoppningar är att du ska kunna leva som normalt igen och vara fysiskt aktiv trots att du har en pacemaker.

Lycka till

Maria Hesselstrand

Läs mer om ämnet: 
Broschyren Att leva med pacemaker