Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Någonting händer var 8:e timme

Jag fick min pacemaker i feb för att jag hade för långsam puls med svimmningar, framförallt om nätterna. Nu händer något exakt var 8:e timme, det känns som förmaksflimmer (vilket jag har ibland) och kan sitta i ett par minuter till ca 30 min. Gör pacemakern något, en sjävltest eller nått var 8:e timme som slår i gång något, eller vad är det som händer?

Mvh
kristina

Hej

Alla pacemakermodeller har någon automatiskt kontroll av pacemakersystemet 1-2 gånger/dygn. Dessa kontroller sker oftas på natten och innebär ofta bara 3-4 stimulerings impulser som inte ska hålla i flera minuter.
Det bästa är att du kontaktar din pacemakermottagning för avläsning av din pacemaker för att se om den har lagrat något i sitt minne som kan förklara vad det är du känner. Skriv gärna ner datum och klockslag så kanse de kan jämnföra tidpunkten mot vad diagnostiken visar. Är det ett förmaksflimmer så kan man få ett kort litet EKG under dessa händelser, på vissa pacemakermodeller, eller så kan man ställa in pacemaker att lagra extra information under en viss tid.

Lycka till

Maria Hesselstrand
Pacemakersköterska