Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Mor har AV block, FF, mm

Mor,78 år snart har fått besked om AV block II, Wencheback vad jag förstår. Sedan tidigare FF, förhöjt BT, och medicinerar med metoprolol 25 mg, losartan/hydrochlortiazid 100/25 mg, behepan,folsyra,mm Ingen antikoagulantia. Hon är mkt trött, blir andfådd, (väldigt mkt periodvis, kan växla ganska snabbt). Fått remiss till kardioloig men väntetiden är lång, blir kallad tidigast om 23 månader. Risker med att vänta?Bör hon söka AKM vid andfåddhetsperiod? Antikoagulantia??Vad är din åsikt om handläggning?

Hej,

Jag tycker du skall kotakta akutmottagningen ffa om akuta symptom uppstår. Wenchebach block hos äldre blir alltmer en indikation för pacemaker pga risk för värre block.
Förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia typ Waran, annars finns en relativt hög risk för stroke. 23 månaders väntetid skall du inte acceptera, tycker jag. Har ditt landsting 3 månadersregeln, att få hjälptidigare på annat sjukhus.?

Kämpa du för din mor.

Lycka till,
Thomas Fåhraeus
Lund