Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Misstanke om lång qt tid

Jag har från 2006 och framåt vid ngr tillfällen av psykiskt press (har paniksyndrom) uppmätt qtc-tider kring 450 ms. Jag har också gjort minst ett EKG när qtc har varit "normalt" (samtidigt är det förvirrande för läkarna säger att under 460 ms i qtc tid är ok för kvinnor medan man på nätet, speciellt på engelskspråkiga sajter, ser lägre referensvärden). Jag är kvinna,40 år och inget "har hänt", jag har aldrig svimmat (dock haft svimningskänsla i samband med panikattack), jag har fött tre barn utan problem etc. Jag gjorde 24-timmars 2006 (inte p g a den högre qtc-tiden som sågs på akuten, den nämndes inte ens i journalen)och den visade normala QRS-komplex och normala mängder extraslag osv (tror det var 220 ves och sves sammanlagt på ett dygn). Jag har dock ofta hög puls nu och har läst att qtc MINSKAR vid hög puls och adrenalinpåslag. Då är jag orolig att om jag kom ner i puls och ner i ro så skulle min qtc bli ÄNNU högre och alltså över gränsvärdena. Jag är orolig att jag ska ha LQTS och att mina barn ska ha ärvt det. Jag fattar inte heller varför man behandlar långa QT tider med betablockad om det är så att hög puls sänker qtc och låg puls höjer...Jag vet inte vart jag ska vända mig för att veta om jag bör behandlas med betablockare eller med ICD. Min qtc har även uppmätts till 445 manuellt och kardiologen sa att för en kvinna så är det ok. Men som sagt så har jag jämt hög puls nu och är orolig att det blir en oacceptabelt hög tid så fort jag går ner i puls. Jag sover inte och rasar i vikt. Hjälp!

Hej

Förstår att du har många frågor om detta och det bästa är att du tar kontakt med den läkare som gav dig beskedet om att du hade ett långt QT syndrom.Betablockerare sätter man in för att minska risken för att få hjärtrusningar och ibland får man en pacemaker för att undvika att man får för låg puls i vila och där igenom också minska risken för hjärtrusning.

Lycka till
Maria
Pacemakersjuksköterska