Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

min pappa har troligen infektion ieller runt pacemakern -elektroderna. Har haft en pacemaker på vä sida men efter inf.iden fick han en ny på hö. Har elektroderna kvar på vä. Ska nu op bort både elektroder vä sida och pacemakern på hö sida. Är detta tillfälligt eller finns det pacemaker som kan läggas på utsidan av kroppen Hur fungerar detta i så fall

min pappa har troligen infektion ieller runt pacemakern -elektroderna. Har haft en pacemaker på vä sida men efter inf.iden fick han en ny på hö. Har elektroderna kvar på vä. Ska nu op bort både elektroder vä sida och pacemakern på hö sida. Är detta tillfälligt eller finns det pacemaker som kan läggas på utsidan av kroppen Hur fungerar detta i så fall

Hej,

Om jag förstått Ditt brev rätt så har Din pappa för närvarande en pacemaker på höger sida med två elektroder i hjärtat, inlagda på höger sida. Detta system har nu blivit infekterat. Dessutom skall två äldre elektroder på vänster sida tas bort? Han skulle i så fall ha fyra elektroder i hjärtat. Frågan är om infektionen är läkt på vänster sida och att man ansluter pacemakern till dessa två elektroder igen när man tar bort de högra systemet. I så fall får han pacemakerstöd från vänster sida igen.

Det kan också vara så att elektroderna på vänster sida är kopplade till nya pacemakern på höger sida, som blivit infekterad. Då finns det lite olika lösningar.

Är man tvungen att ta bort alla elektroder i hjärtat (om det nu är två eller fyra)så brukar man lägga in en s.k. temporär elektrod i höger kammare via en halsven eller från ljumskens ven. När den elektroden är på plats i hjärtat, går den igenom huden och anslutes till en yttre pacemaker, som Du skriver. Den kan man ha några veckor medan antibiotika ges och förhoppningsvis läks infektionen inom två veckor. Därefter lägger man in ett nytt permanent system från vänster eller höger sida.Den temporära elektroden tas bort.

Är Din pappa inte helt beroende av pacemakern dvs han kanske har en kroniskt långsam puls eller dyl. kan man övervaka honom noga och ev. ge dropp med hjärtstimulerande medicin utan att lägga in en temporär pacemaker under antibiotikabehandlingen.

Det hela låter lite krångligt kanske, men det brukar gå bra, vilken lösning man nu väljer.
Lycka till!

MVH
Thomas Fåhraeus
Lund