Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Min fru drabbas av förmaksflimmer och efterföljande fladder 3-4 ggr per år och har de senaste 10 gångerna behövt elkonverteras får att återfå normal rytm. Hjärfrekvensen blir 140+ när flimmret uppträder. Lösningen som beslutet är nu en pacemaker i kombination med HIS-ablation. Pacemakern skall opereras in i september. HIS-ablationen utförs december. Jag undrar: 1. Vad händer om det blir fel på pacemakern. Slår hjärtat ändå eller blir det tvärstopp (jag har läst att hjärtat slår men alltför långsamt, men vet inte om jag fattat rätt). 2. Enl. läkaren så kommer min fru att fortsatt få förmaksflimmer, men hon kommer inte att ,märka av det coh hjärtat slår normalt. Vad blir det för konsekvenser av att förmaket flimrar kroniskt (som det väl blir efterom man inte åtgärdar det).

Min fru drabbas av förmaksflimmer och efterföljande fladder 3-4 ggr per år och har de senaste 10 gångerna behövt elkonverteras får att återfå normal rytm. Hjärfrekvensen blir 140+ när flimmret uppträder. Lösningen som beslutet är nu en pacemaker i kombination med HIS-ablation. Pacemakern skall opereras in i september. HIS-ablationen utförs december.

Jag undrar:
1. Vad händer om det blir fel på pacemakern. Slår hjärtat ändå eller blir det tvärstopp (jag har läst att hjärtat slår men alltför långsamt, men vet inte om jag fattat rätt).
2. Enl. läkaren så kommer min fru att fortsatt få förmaksflimmer, men hon kommer inte att ,märka av det coh hjärtat slår normalt. Vad blir det för konsekvenser av att förmaket flimrar kroniskt (som det väl blir efterom man inte åtgärdar det).

Hej,

En vanlig fråga och Du kan nog hitta några svar bland alla våra frågor. Efter en AV- ablation kan enstaka patienter bli helt beroende av pacemakern, men det är inte så vanligt enligt min mening (och många andras). Ofta kommer en ersättningspuls igång om pacemakern inte fungerar (vilket är ovanligt) som är långsam men håller patienten vid liv och felet kan korrigeras på sjukhus. Men de är vår skyldighet att upplysa om att några patienter blir helt beroende av pacemakern.
Efter ablationen kommer pulsen inte och rusa upp igen utan styrs nu av pacemakern. Många patienter är otroligt nöjda med att slippa hjärtrusningarna.

Förmaksflimret finns kvar och det är tyvärr en vanlig rytmrubbning när man blir äldre. Cirka 10% har förmaksflimmer efter 75 års ålder.Man märker det på hjärtklappning och en viss konditionsnedsättning.Tilläggas kan att efter pacemakerinläggningen blir enstaka patienter så bra att de tackar nej till ablationen.

Lycka till.

MVH
Thomas Fåhraeus
Lund