Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Min 18-åriga dotter har haft problem med symtom som extrem trötthet (hon kan liggan hela dagarna i bland)och svimningar. Många undersökningar har gjorts med EKG, bandspelar-EKG och elektrofysiologisk undersökning. Undersökningarna har visat att hon har en vilopuls som till största delen ligger under 30 slag/min i vaket tillstånd och ner till 15 slag/min i sömn, dessutom många överhoppade hjärtslag. Läkarna har konstaterat att hon har block i retledningssystemet. Jag tycker att detta låter som problem som borde behandlas med pacemaker. Läkarna är dock tveksamma till att det är nödvändigt med pacemaker vid ett så "lindrigt" fall av rytmproblem, de säger att min flicka är ung och stark och att det kan vara värt att vänta med pacemaker. I stället har de skrivit ut olika mediciner som Effedrin och Bricanyl som ska höja hjärtrytmen. Min dotter mår dåligt av medicinerna och de har bytts flera gånger. Hade det inte inneburit mindre lidande om hon hade fått en pacemaker? Tack/ Carina

Min 18-åriga dotter har haft problem med symtom som extrem trötthet (hon kan liggan hela dagarna i bland)och svimningar. Många undersökningar har gjorts med EKG, bandspelar-EKG och elektrofysiologisk undersökning. Undersökningarna har visat att hon har en vilopuls som till största delen ligger under 30 slag/min i vaket tillstånd och ner till 15 slag/min i sömn, dessutom många överhoppade hjärtslag. Läkarna har konstaterat att hon har block i retledningssystemet. Jag tycker att detta låter som problem som borde behandlas med pacemaker. Läkarna är dock tveksamma till att det är nödvändigt med pacemaker vid ett så "lindrigt" fall av rytmproblem, de säger att min flicka är ung och stark och att det kan vara värt att vänta med pacemaker. I stället har de skrivit ut olika mediciner som Effedrin och Bricanyl som ska höja hjärtrytmen. Min dotter mår dåligt av medicinerna och de har bytts flera gånger. Hade det inte inneburit mindre lidande om hon hade fått en pacemaker?
Tack/ Carina

Hej Carina,

Vi brukar inte kommentera enskilda patienters behandling men vi gör enstaka undantag. Vi är som många andra, återhållsamma med att lägga in pacemakrar på barn dvs under tonårsgränsen. Barnet bör ha uttalade, svåra symtom innan pacemaker läggs in.

Men med det Du beskriver om Din dotter, som inte längre är ett barn, anser jag personligen att hon bör få en pacemaker för att förbättra hennes livskvalitet och minska risken för att hon skadar sig vid svimningar. Är hon 18 år dvs nästan vuxen och har en vilopuls under 30 och ibland ner till 15 sl/min. med typiska symptom t.o.m svimningar, så är hon enligt min mening en absolut kandidat för pacemaker! Ju tidigare ju bättre.

Utskrivna läkemedel t. ex. Bricanyl kan ibland höja pulsen tillfälligt några timmar, men inte hos alla patienter.
En förbättring kommer knappast att ske genom att vänta. Hjärtats retledningssystem förbättras inte med åren utan snarare tvärtom. En pacemaker skulle förmodligen göra Din dotter frisk på några timmar. Tilläggas kan att även blodtrycket kan spela en viss roll om det blir för lågt. Det finns en typ av svimning som kallas "vasovagal svimning", kanske hennes läkare misstänker det? Där kan man ibland "vänta och se" om det inte blir bättre.Men det låter inte som detta, vasovagal svimning kommer ofta som attacker.

Under mina långa verksamhet som pacemakerläkare (30 år) har jag haft enstaka liknande fall som Du beskriver Din dotter.Efter att unga patienter fått en pacemaker kommer den ständiga frågan upp från föräldrarna: Varför fick hon/han pacemaker tidigare? Det kan vara åratal med lidande innan de kommer till operation.

Ta gärna en kopia på detta mail och diskutera med Din dotterns läkare.De har ju varit ambitiösa och t.o.m. gjort en elektrofysiologisk undersökning vilket numera inte är så vanligt vid symptomgivande, långsam, blockerande puls. Vill de vänta med att lägga pacemaker försök kom till ett annat sjukhus och få en sk second opinion. Du får nog kämpa lite för att Din dotter skall få pacemaker!

Jag har ju en ganska kort version av Din dotters sjukdomsförlopp. Kanske finns de faktorer som gör att man inte är benägen att implantera en pacemaker? Om hon ligger hela dagar ibland p.g.a. långsam puls vore det tragiskt om hennes tonårstid förstörs av en botbar sjukdom. Tyvärr har jag sett detta några gånger när väldigt sena pacemakerinläggningar har gjorts efter kanske flera år med symtom.

Skulle mot förmodan Din dotter inte bli bättre om hon nu får en pacemaker finns alltid möjligheten att ta bort pacemakern. I praktiken gör man nästan aldrig det , hjärtat behöver stimulering från pacemakern.

I min första version av detta mail skrev jag igår att vi kanske kan hjälpa Dig men låt oss se hur det går.

Lycka till,

Thomas Fåhraeus. Överläkare
Lund