Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hur många elektroder

Hur många elektroder har en pacemaker, ICD, CRT-P, CRT-D och reveal?

Hej det var en lite annorlunda fråga och den är lite svår att svara på med ett enkelt svar.
Antalet elektroder beror på vilket rytm man har på hjärtat.

När man får en pacemaker pga AVblock eller sinusbradykardi med omväxlande förmaksflimmer/fladder så får man 2 elektroder. Har man ett kroniskt långsamt förmaksflimmer så räcker det med en elektrod till kammaren. Det kan även räcka med en elektrod till förmaket om man bara har en sjuk sinuskuta utan några problem med AV knutan.

När man får en CRT-P som ska hjälpa hjärtat att pumpa lite effektivare och har sinusrytm så ska man ha 3 elektroder: en till förmaket,en till höger kammare och den sista ut på vänster kammare. Vid kroniskt förmaksflimmer så räcker det med 2 kammarelektroder.

Vid CRT-D behandling ska man också ha 3 elektroder där den ena elektroden som går till höger kammare har en extrafunktion med att den kan defibrillera vid behandling av farliga hjärtrusningar, ventrikeltackykardier.

När man får en Revel eller en ICM (Implantabel cardiac monitor) behövs inga elektroder. Själva avkänningen av hjärtrytmen sitter på själva ICM. Denna lilla EKG registrerare ser ut som ett USB minne i storlek och läggs under huden över hjärtat.

Hoppas detta kan ge svar på din fråga.

MVH
Maria
Pacemakersköterska