Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Kan man använda mobilen i bilen? Hur förhåller det sig med en GPS - Navigator i bilen tillsammans med pacemaker?

Kan man använda mobilen i bilen? Hur förhåller det sig med en GPS - Navigator i bilen tillsammans med pacemaker?

Hej,

Man skall ej använda mobiltelefon i bilen om man har pacemaker. Även om man ej pratar så håller mobilen kontakt med "sin" närmaste antenn och skickar signaler till denna antenn. Styrkan på signalen från mobilen är hög då man sitter "inkapslad" i ett metallhölje som bilkarossen utgör.

På äldre pacemakermodeller kan signalen påverka pacemakern så att stimuleringen upphör så länge telefonen är påkopplad. Är patienten helt beroende av pacemakerstimuleringen så är det inte bra, som Du förstår.

Mobilen sänder också starkare när den befinner sig långt från en basstation. Om du t ex är ute på landsbygden där mottagningsförhållandena är dåliga, så sänder mobilen extra mycket.

Så slå aldrig på mobilen i bilen. Man kan skaffa en mobilantenn på biltaket om man absolut måste ha mobilen igång. Sändningsstyrkan minskar då något.

GPS däremot är helt ofarlig för pacemakerpatienter.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer i lexikon: 
EMI