Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

livs längd

Min far har svagthjärta, högt kolestol. han har haft minst 2 infarkter vilket har orsakat att30 % av hjärtat är dött. Nu fick han en pacemaker. är livslängden det samma som innnan eller ökar risken för bort gång ännu mera?? undrande dotter

Hej,

Jag tycker att pacemakern borde förlänga hans livslängd. man lägger ju in pacemakrar när en symtomgivande långsam puls inträffar t ex hjärtsvikt. Med pacemakern borde han bli bättre.

Vånlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Bjärred