Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Larmbågar

Vid fängelsevistels så passerar intagna s.k. larmbågar (liknande på flygplater) ett flertal gånger per dag under månader eller år. Undrar om det kan påverka en pacemaker i det långa loppet eller på kort tid.

Hej!
Metalldetektorer som används på bl a flygplatser och fängelser påverkar inte pacemakern långsiktigt. Just när man passerar bågen kan pacemakern eventuellt påverkas mycket kort, men den fungerar normalt igen så fort man passerat bågen. Det gäller att lugnt gå igenom bågen och inte bli stående precis inuti den. Det är alltså ingen fara att passera metalldetektorn dagligen under flera år.

Hälsningar: Torbjörn