Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hur länge kan man gå med rusningar upp över 160 dag som natt - ofta hela dygnet?

har pacemaker som nu är inställd på min 50 och max 120. Är sen en tid mycket oroligt m rusningar. sänkte max puls fr 160 till 120 för nån vecka sedan pga hjärtsvikt och rusningar,

Hej

Har du hjärtsvikt så är det inte bra att ha för hög frekvens på hjärtat. Det kan förvärra din hjärtsvikt. Att de sänkte din maxpuls från 160 till 120 var nog den sensor drivna högsta puls som pacemakern ger. En pacemaker kan tyvärr aldrig bromsa det egna hjärtat som rusar utan detta måste göras med hjälp av mediciner. Är du orolig och fortfarnde känner av hjärtklappning så tycker jag att du ska kontakta din läkare igen för att få hjälp med dina problem.

MVH
Maria
Pacemakersköterska