Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hur länge bör jag vänta på att få en bärbar EKG apparat?

Hur länge bör jag vänta på att få en bärbar EKG apparat?

Frågan löd: Hur länge bör jag vänta på att få en bärbar EKG apparat? Besväras av oregelbunden hjärtverksamhet under flera timmar varje dag. Åker till sjukhus några gånger varje år p g a förmaksflimmer. Flimmret har gått över av sig själv efter ca 12 timmar. Står nu på Emconcor 2,5 mg x 2. Är ständigt trött och har svårt att orka arbeta heltid. Har ingen kontakt med cardiolog.Vid hälsokontroll fått beskedet att jag har ett retledningsfel. 65-årig kvinna.

Hejsan,

Som Du kanske läst på denna webbsida så är förmaksflimmer en mycket vanlig rytmrubbning på hjärtat när man blir äldre. Cirka 70% av patienterna känner inte att de har flimmer.

Några patienter mår inte alls bra när förmaksflimmer uppträder. Då kan det vara klokt att göra ett bandspelar-EKG under ett eller två dygn för att se, att inte hjärtkamrarna går för fort eller för långsamt. I så fall bör man överväga att byta medicin. Går hjärtat för långsamt kan man fundera på en pacemaker, som stabiliserar pulsen men påverkar ej flimret.

Har Du flimmerattacker längre än 24 timmar bör Du ta ett bloduttunnande preparat t ex Waran för att förhindra blodpropp.

Känner Du dig alltid trött även när hjärtat slår normalt kan det vara Emconcor som ger den biverkningen.

Har Du inte fått remiss till bandspelar-EKG bör Du få det. Man får tyvärr kämpa lite ibland för att komma till kardiolog. Emellertid är många icke hjärtspecialister bra på att hjälpa patienter med förmaksflimmer. Jag förmodar att Du prövat olika mediciner.

Väntetiden för bandspelar-EKG varierar mycket från sjukhus till sjukhus.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer i lexikon: 
Förmaksflimmer
Läs mer om ämnet: 
Symptom på långsam puls