Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Låg och varierande puls.

Hej! Min puls ligger normalt på runt 42, ibland händer det att den går ner mot 38 och ibland "rusar" systemet och pulsen går upp mot 50. Jag har inte hittat något system i när pulsen som lägst eller högre. Dock tycker jag att pulsen ibland ökar vid djupa inandningar. Jag upplever att min puls är ganska ojämn. Jah kan inte säga att jag upplever några problem med detta men undrar ändå om man bör undersöka detta på något sätt.

Hej,

Din pulsfrekvens är låg som du skriver.Under rubriken " fördjupningar" kan du se om du har några av de uppräknade symptomen. Har du inga symptom kommer man inte att göra något utom att kontrollera din sköldkörtel för att se att hormonproduktionen inte är för låg.

Du har ju lite arytmisymtom så jag tycker att du skall gå till läkare och undersöka hjärtat t ex med arbetsprov, för att se om du får upp pulsen vid belastning. Man bör ta reda på om du har en sjuk sinusknuta eller AV- block.

Tilläggas kan att många människor adapterar sig till långsam puls. Får de en pacemaker känner många att det fått ett "nytt" liv. De blir piggare, fryser mindre, orkar mer, sover bättre mm.Du får se vad en ev. utredning visar.

Lycka till,
Thomas Fåhraeus
Bjärred