Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Låg puls i vila

För fem månader sedan fick jag konstaterat att jag på ett dygn hade ca 20% extraslag. Som ett kuriosum konstaterade också doktorn att jag hade extremt låg puls i sömn och vid ett flertal tillfällen är det 2 sekunder mellan slagen. Ordination för extraslagen blev mer motion, bättre käk och mindre stress och uppföljning om ca halvår.

Nu fem månader senare hade jag 8% extraslag och är oerhört vältränad (1 200 min/mån har jag tränat mot normalt hälften). Men uppföljningssamtalet gällde inte så mycket extraslagen utan att det nu fanns ett antal hjärtslag som passerar 3 sekunder när jag sover.

Doktorn är nu väldigt tydlig med att det är pacemaker som gäller för att undvika de här långa uppehållen som kan vara potentiellt riskfyllda. Är det verkligen så?

Hej!

Det går inte att ge ett exakt svar på din fråga då jag inte vet din ålder, övriga sjukdomar, symtom, var dina extraslag kommer ifrån och vad som orsakar dina pauser i hjärtrytmen (AV-block eller sinus arrest).
Normalt brukar man acceptera pauser på upp mot 2 sekunder om man inte har några symtom. Har man förmaksflimmer brukar pauser på upp mot 3 sekunder ibland accepteras.
Är du mycket vältränad kan hjärtat i vila gå ganska långsamt utan att man behöver göra något åt det.

Rent generellt kan man säga att du kan ha nytta av pacemaker om dina pauser betingas av AV-block II eller III. Är det däremot långsam sinusrytm, där man tillfälligt ser enstaka pauser på upp mot 3 sekunder under sömn, är pacemakerindikationen inte så stark. Har du däremot långa stunder med hjärtrytm ner mot 20-30/min kan du nog vara i behov av en pacemaker. Hur riskfyllda just dina pauser är kan jag inte uttala mig om då jag har för lite fakta om just dig.

Hör med din läkare och be honom/henne förklara mer utförligt varför han/hon rekommenderar pacemaker. Om du fortfarande är osäker kan du be om en "second opinion" hos annan läkare som har eller får tillgång till dina journaler och undersökningsresultat.

Hälsningar: Torbjörn