Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Kombinerad Pacemaker för AV-Block III och rytmrubbningar

P g a AV-Block III har jag sedan 20 år pacemaker. Senaste åren har besvärande ventrikulära extraslag tillstött - vid senaste kontrollen så mycket att kardiolog tillkallades. Sattes på betablockerare - men blodtryck och puls blir mycket låga. Finns PM som kombinerar dessa funktioner?

Hej! Det finns inga pacemakrar som kan korrigera extralsag. En pacemaker går bara in när man har för få hjärtslag. En ICD kan behandla hjärtrusningar utgångna från hjärtats kammare, men den kan inte behandla extraslag. Om extraslag skall behandlas är det just medicin som gäller.

Hälsningar: Torbjörn