Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Känningar i hjärtat

Hej
Jag fick en pacemaker inopererad i mitten på december. Efter det så ha jag fått tre nya känningar i hjärtat. Det ena är en liten stickning i nedre delen av hjärtat. Det kommer en 2-3 ggr/dag. En "bluppande" känsla höger sida av hjärtat också en 2-3 ggr/dag och sedan som ett slags galopperande känsla uppe i mitten på bröstet även det en 2-3 ggr/dag.
Till saken hör att jag fick en komplikation i samband med insättande. När man skruvade in den övre tråden så gjorde man hål i min hjärta och jag fick vätska i hjärtsäcken ca 3 dl och fick vårdas lite extra för det. Men kroppen tog hand om detta själv och någon dränering behövdes aldrig.
Kan dessa känningar vara av komplikationen, eller är det pacemakern som gör dessa?
Kan man få bestående men av komplikationen, kan hjärtat ha blivit lite perforerat=fått en bestående skada av vätskan?
Känner mig lite rädd att börja motionera igen. Jag är 52 år.

Hej,

Hjärtat har inga känselnerver så stickningarna kommer inte därifrån. Tyvärr sker perforation av hjärtväggen ibland vid elektrodinsättning, men hålet läker helt och du behöver inte vara orolig. Då du är relativt nyop.så känns det lite annorlunda med hjärtrytmen, men det vänjer sig de flesta vid. Är det mycket problem får du kontakta kliniken för en extrakontroll.

Med vänlig hälsning, Thomas Fåhraeus, ÖL, Lund