Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Jag har en takkikardibrytande pacemaker som batteriet börjar ta slut i. I maj månad fick jag reda på att det skulle vara i ungefär 4 månader till men jag är fortfarande inte kallad för någon ny koll. Vad händer när batteriet tar helt slut? gs

Jag har en takkikardibrytande pacemaker som batteriet börjar ta slut i. I maj månad fick jag reda på att det skulle vara i ungefär 4 månader till men jag är fortfarande inte kallad för någon ny koll. Vad händer när batteriet tar helt slut?
gs

Hej Gunilla,

Namnet verkar bekant! Du har ju haft en takykardibrytande pacemaker i många år. Problemet är att man inte tillverkar den typ Du har längre, som Du vet.

Tar batteriet helt slut fungerar inte pacemakern längre och Du får Dina hjärtklappningar igen. Det finns en liknande pacemaker som man kan förse dig med, men den kräver även en elektrod i kammaren.

Jag tycker att Du skall ringa pacemakermottagningen och så får man planera vad att göra. Det vore ju skönt om Du kunde få den nya enheten innan den gamle tar slut.

Det kan vara läge att byta din förmakselektrod också, så har du ett helt nytt system.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
PacePuls
Lund