Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Jag har nyligen fått en pacemaker. Min puls har varit för låg och ibland för snabb. Nu har jag fått Metoprolol men jag har blivit så anfådd. Jag har sökt läkare för detta, men man har inte hittat någon orsak, mer än jag är överviktig. Nu är det så illa att jag inte mera orkar gå mera än några meter, sedan måste jag vila. Jag är 50-årig kvinna som även har diabetes. Jag tror själv att det är Metoprolol som har gett mera besvär och sa detta till min läkare. Hon sa att det kan vara så men att jag måste forsätta att äta det. Nu undrar jag om det inte finns någon annan medicin som inte har andfåddhet som biverkning? Det känns så att jag inte orkar leva mera när jag inte får hjälp. Jag kan inte mera lämna lägenheten så illa är det. Finns det annat som kan orsaka andfåddhet? Jag är tacksam för svar.

Jag har nyligen fått en pacemaker. Min puls har varit för låg och ibland för snabb. Nu har jag fått Metoprolol men jag har blivit så anfådd. Jag har sökt läkare för detta, men man har inte hittat någon orsak, mer än jag är överviktig.
Nu är det så illa att jag inte mera orkar gå mera än några meter, sedan måste jag vila. Jag är 50-årig kvinna som även har diabetes. Jag tror själv att det är Metoprolol som har gett mera besvär och sa detta till min läkare. Hon sa att det kan vara så men att jag måste forsätta att äta det.
Nu undrar jag om det inte finns någon annan medicin som inte har andfåddhet som biverkning? Det känns så att jag inte orkar leva mera när jag inte får hjälp. Jag kan inte mera lämna lägenheten så illa är det. Finns det annat som kan orsaka andfåddhet?
Jag är tacksam för svar.

Hej,

Metoprolol är en sk betablockare och det finns många biverkningar och diverse orsaker när man skall vara försiktiga med dem. Du kan läsa om detta på bipackssedeln till Metoprolol eller söka på Internet om biverkningar på Metoprolol.

Om din pacemaker fungerar korrekt bör din puls inte kunna bli för långsam men kan du räkna pulsen när du är andfådd så vore det bra. Den bör ju ligga på 78- 80 slag/ min eller mer när du är andfådd.

Metoprolol sänker blodtrycket och det kanske har blivit för lågt? Vid vissa hjärtsjukdomar bör man inte ge betablockare eller vara försiktig med dem? Kolla detta i FASS på Internet. Vid astma skall man inte ge Metoprolol.

Man bör kolla upp hjärtat igen helst med EKO (ultraljud) för att se att du inte har fått hjärtsvikt. Pacemakern stimulerar kamrarna i hjärtat så att de inte går i takt och det kan leda till hjärtsvikt om man har en bakomliggande hjärtsjukdom. Om så är fallet får dessa patienter en tredje elektrod över vänster kammare.

Har du så svåra besvär att du knappt kan lämna lägenheten och inte får hjälp av din läkare tycker jag att du skall söka på akutmottagningen.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Lund