Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Jag har konstant flimmer och har fått reda på att jag har ett förhöjt TPK värde (blodplättar) det ligger på 540. Är risken högre med att man utvecklar blodproppar med det värdet då man har flimmer? Jag äter Waran och pk-värdet ligger på cirka 2,0. Charli 43

Jag har konstant flimmer och har fått reda på att jag har ett förhöjt TPK värde (blodplättar) det ligger på 540. Är risken högre med att man utvecklar blodproppar med det värdet då man har flimmer? Jag äter Waran och pk-värdet ligger på cirka 2,0.
Charli 43

Hej,

Det finns alltid en liten risk för blodpropp om man har förmaksflimmer som du vet. Risken är mycket mindre om man står på Waran med adekvata blodvärden. Om risken är högre för blodpropp med det värdet du nämner kan jag inte avgöra. Jag vet inte om du har pacemakerelektroder i vensystemet eller ej. Du bör kanske fråga din "waranläkare" hur du skall göra.

MVH
Thomas Fåhraeus
Lund