Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Jag är en tjej på 22 år som sedan 1 år haft återkommande hjärtklappningsbesvär. Vid ett par tillfällen sökt akutvård och fått medicin i blodet för att lugna hjärtat. Har gjort 24-timEKG + ultralju av hjärtat , vilka visar normala fynd. EKG vid anfallen har varit regelbundna omkring 130 slag/min och alla blodprover som tagits har varit normala utom kalium som varit lågt. Vet inte vilken arrytmi/vad läkarna misstänker men jag ska äta bisopolol vid behov. Vad kan detta tänkas vara?

Jag är en tjej på 22 år som sedan 1 år haft återkommande hjärtklappningsbesvär. Vid ett par tillfällen sökt akutvård och fått medicin i blodet för att lugna hjärtat. Har gjort 24-timEKG + ultralju av hjärtat , vilka visar normala fynd. EKG vid anfallen har varit regelbundna omkring 130 slag/min och alla blodprover som tagits har varit normala utom kalium som varit lågt. Vet inte vilken arrytmi/vad läkarna misstänker men jag ska äta bisopolol vid behov. Vad kan detta tänkas vara?

Hej,

Tyvärr kan jag inte svara på vilken typ av hjärtklappning Du har. Som Du förstår måste den analyseras med EKG som jag inte har tillgång till.

Du kan söka på internet under orden takykardi eller palpitationer eller hjärtklappning så hittar Du lite information.

Yngre människor får ibland hjärtklappning som oftast är helt godartad men plågsam. Om Du lider mycket av den bör en hjärtspecialist med arytmier som specialitet undersöka Dig. Genom att göra en lite större undersökning kan man oftast exakt fastslå vad Du har för typ av hjärtklappning och i de allra flesta fall bota Dig genom en sk ablation.

I väntan på detta kan Du ta t ex bisopolol som kanske lugnar hjärtat men i långa loppet är det bättre att genomgå en ablationsbehandling än att äta medicin i många år. I och med att Du sökt på akuten så har Du förmodligen en hel del symptom under hjärtklappningen.

Prata med Din läkare om Du kan få komma till en sk arytmispecialist som finns på universitetssjukhusen. Det är bra att man har gjort bandspelar EKG och ultraljud.

Lycka till.

Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer i lexikon: 
El-fys-utredning
Läs mer om ämnet: 
Hur ställs diagnosen