Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Jag är rädd.

Jag har haft problem med mitt hjärta i 30 år (AV-nod ÅK-tackycadi) de sista 24 åren av olika typer av rytmrubbningar,X-slag både VES och SVES,fladder flimmer,och en för hög grundhjärtrytm.Är op 91 för ÅKT:n.Jag har inte tålt mer än en enda medicin men den funkar inte längre fladdret är behandlingsresistent och sätter igång olika typer aqv rytmrubbningar,så jag ska till specialist för info om ablation.Jag har fått förtur.Om min IST (sinusknuta utan broms) är ett eget problem som inte är betingat av fladdret som jag haft återkommande i sommar med elkonvertering som följd ett par gånger tätt inpå varandra och nu försöker kupera med medicin över maxdos,så kommer man att göra en avbränning av hela retledningssystemet och sätta in pacemaker som ansluts till kamrarna.Jag är rädd för dels ultraljud-usk genom matstrupen som görs i samband med ablationen tror jag,och dels för att få retledningen kapad och PM, fast jag å andra sidan kommer att bli "hjärtfrisk" efter alla dessa år. Behöver jag vara rädd?????
Sen undrar jag om blodpropp är ärftligt.,min morfar dog av propp 55 år gammal och mamma fick en vid 75 års ålder och jag undrar om det är ärftligt?.Det sägs att jag ska slippa blodförtunnande om jag genomgår ablation...i synnerhet med PM.Stämmer det.En harig Kristina

Hej,

Har du hjärtklappning med mycket inslag av oregelbunden rytm under så lång tid tror jag att du kommer att uppleva en ablation och pacemaker som en stor förbättring av din livskvalitet. Många, nästa alla patienter jag sett och följt efter pacemakeroperationen är väldigt nöjda.
Du behöver inte vara rädd för denna behandling med ablation och pacemaker den är mycket beprövad idag och har pågått sedan 1987 i Sverige.

Blodpropp brukar inte vara direkt ärftlig utom vid vissa sällsynta blodsjukdomar. Däremot kan du få blodpropp i åderförkalkade blodkärl, som dina släktingar kanske har. Åderförkalkning är ärftlig.

Lycka till med hjärtat nu
Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Lund