Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Jag är en 60 årig kvinna som fick en pacemaker inopererad för 14 månader sedan på grund av ett AV-III block. Det visade sig ganska snart att elektroden i kammaren inte fungerade fullt ut. Dessutom var pacemakerdosan placerad så att den skavde på axelleden. I april -09 gjordes en justering av elektroden i kammaren, vilet resulterade i att elektroden i förmaket skadades. I november gjordes en tredje operation. Två nya elektroder sattes in, den gamla i förmaket sitter kvar. Denna gång visade det sig att elektroden i förmaket inte fungerar överhuvudtaget. En ny operation är nu planerad till den 2 mars, vilket jag befarar inte kommer att vara den sista. Jag känner mig skräckslagen inför detta ingrepp. Har själv inte fått diskutera detta med någon läkare, då all kommunikation går vifa pacemakersköterskan. Frågor som jag undrar över: Vad kan detta bero på. Hur många gånger kan man hålla på att byta ut elektroder utan att hjärtat skadas. Ökar infektionsrisken ju fler operationer man nödgas göra. Hur många elektroder kan man ha "dinglandes" i hjärtat? Med vänlig hälsning yvowi

Jag är en 60 årig kvinna som fick en pacemaker inopererad för 14 månader sedan på grund av ett AV-III block. Det visade sig ganska snart att elektroden i kammaren inte fungerade fullt ut. Dessutom var pacemakerdosan placerad så att den skavde på axelleden. I april -09 gjordes en justering av elektroden i kammaren, vilet resulterade i att elektroden i förmaket skadades. I november gjordes en tredje operation. Två nya elektroder sattes in, den gamla i förmaket sitter kvar. Denna gång visade det sig att elektroden i förmaket inte fungerar överhuvudtaget. En ny operation är nu planerad till den 2 mars, vilket jag befarar inte kommer att vara den sista.

Jag känner mig skräckslagen inför detta ingrepp. Har själv inte fått diskutera detta med någon läkare, då all kommunikation går vifa pacemakersköterskan.

Frågor som jag undrar över: Vad kan detta bero på. Hur många gånger kan man hålla på att byta ut elektroder utan att hjärtat skadas. Ökar infektionsrisken ju fler operationer man nödgas göra. Hur många elektroder kan man ha "dinglandes" i hjärtat?

Med vänlig hälsning

yvowi

Hej yvowi,

Det är onödigt att påpeka att Du haft en stor otur. Ibland är det så att börjar det krångla så kan det ta tid innan det fungerar som det skall. Att en nyinlagd elektrod inte fungerar inträffar i 1-15% delvis beroende på operatörens erfarenhet. Dosan skall absolut inte skava mot axeln, den skall ligga längre ner och mer åt mitten. Det kan man justera med en lätt operation.Man skall inte plågas hela tiden av en skavningskänsla vid axeln.

Att man skadar en elektrod när man justerar en annan elektrod är ovanligt. Den tredje operationen blev tyvärr också misslyckad i och med att förmakselektroden inte fungerar.
Om jag förstår Dig rätt har Du en gammal elektrod i förmaket och två till i hjärtat där den nya förmakselektroden inte fungerar heller.
Så om vi summerar så fungerade inte kammarelektroden vid första operationen och dosfickan är lagd för nära axeln, sedan skadades förmakselektroden vid andra och den tredje operationen misslyckades i och med att systemet inte fungerar optimalt.

Att Du inte fått tala med ansvarig läkare tycker jag är anmärkningsvärt, läkaren borde på alla sätt förklara och stötta Dig pga det inträffade. Tre misslyckade ingrepp bör åtminstone leda till ett läkarsamtal. Jag tycker att Du skall vända Dig till klinikens kurator eller chef, eller sjukhusets chefsläkare och Du kan också få hjälp av patientföreningar ibland. Man borde även överväga om Du inte skulle remitteras till en annan klinik med erfaren pacemakeroperatör och som kan prata med Dig.
För varje elektrodingrepp blir det svårare och svårare att få in elektroder. I princip kan man ha 4-5 elektroder i hjärtat utan risk.Hjärtat skadas inte men det kan skadas om man tar bort gamla elektroder som vuxit fast.Infektionsrisken ökar eftersom varje ingrepp medför ökad risk för infektion.

Ta mod till Dig.Tala med folk om inte Din läkare vill göra det. Jag är nämligen rädd för att en fjärde misslyckad operation skulle knäcka Dig.Visa gärna dessa rader. Lycka till. Med vänlig hälsning, Thomas Fåhraeus Överläkare, Lund