Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Inställning av pacemaker efter HIS-ablation

Efter ablationen i november 2013 har jag hos pacemaker-skk fått informationen att min pacemaker är inställd för att spontant starta pulsslagen. Jag vill dock testa inställningen att pacemakern HELT bestämmer takten. Hjärtläkaren inte positiv till detta. Hoppas istället att det skall ge möjlighet till lugnare rytm. Vad sägs?
Jag är 85 år och har flimmer även sedan ablationen. Lider också av lungfibros. Mkt andfådd, trött, tappar orken successivt. Hade också medicinintolerans speciellt mot bisoprolol.
Vill gärna ha rimlig livskvalitet.

Hej

Jag tror att du inte har fått riktig information om hur pacemakern arbetar och därför har många frågor. Är ditt flimmer konstant efter ablationen så är det pacemakern som hela tiden hjälper hjärtat att ta upp pulsen vid aktivitet och även ge en lägsta nivå på ex 70. Således kan pulsen aldrig bli långsammare än detta men öka vid fysisk aktivitet ex upp till 120-130 slag per minut. Det kan också vara så att du ibland har sinusrytm, således inte konstant förmaksflimmer, och då är det sinusknutan som bestämmer takten på hjärtat och pacemakern vid aktivitet. Om din trötthet fortsätter att vara kvar så är det viktigt att du pratar med din läkare för att se om din hjärtsvikt har försämrats och få behandling för detta. En del patienter upplever ibland en försämring efter ha gjort en Hisablation pga pacemakern stimulerar hjärtat konstant vilket kan förvärra hjärtsvikten. En del patienter behöver då uppgradera sitt pacemakersystem med en elekrod till vänster hjärt halva för att få en bättre synkronisering av de två hjärthalvorna. Hoppas detta svar kan hjälpa dig lite. Lycka till

Maria Hesselstrand
Pacemakersköterska

Läs mer om ämnet: 
Ablation