Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Impulserna från sinusknutan?

VAd är det som styr med vilken frekvens impulser skickas ut? Hur regleras sinusknutan?

Hej

De elektriska impulserna bildas i ”hjärtats tändstift”, ett särskilt område i högra förmaket som benäms sinusknutan (eller sinusnoden).

Sinusknutan består av en grupp specialiserade celler som alstrar och skickar ut svaga elektriska signaler till förmaken och sedan kamrarna. Varje signal (eller impuls som den kallas) sprider sig över förmaken vilket leder till en sammandragning och blodet pumpas ned i kamrarna.

En normal sinusrytm är regelbunden och har en frekvens mellan 50-100 slag per minut.

De högspecialiserade cellerna i sinusknutan påverkas av sympatiska och parasympatiska nervsystemet och kan med information från dessa system förändra frekvensen på hjärtats sammandragningar så att blodcirkulationen tillgodoser kroppens behov av tex syre. Vi fysisk aktivitet ökar pulsfrekvensen från sinusknutans celler vilket leder till fler hjärtsammandragningar per minut och en större blodgenomströmning i kroppen.

Vid information från det parasympatiska systemet minskar frekvensen och när det kommer information från det sympatiska så ökar frekvensen ex vid rädsla eller feber.

Läs gärna mer om det Friska hjärtat under rubriken fördjupningar så kanske du får mer svar på din fråga.

MVH
Maria
Pacemakersköterska