Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Idag läste vi av Richards pacemaker då han igår känt sig svimfärdig. Innan hade han diagnosen sic sinus och nu var det AV block III.Vad har hänt? hälsn Anette Weibull

Idag läste vi av Richards pacemaker då han igår känt sig svimfärdig. Innan hade han diagnosen sic sinus och nu var det AV block III.Vad har hänt? hälsn Anette Weibull

Hej Anette,

Om du läser i vår ordlista om sick sinus och AV block III så tror jag att du förstår sammanhanget.

Både sinusnoden och AV-noden (AV-knutan) ligger i höger förmak. Finns skador i förmaket så brukar sinusnoden också skadas med rytmstörningar som följd. Men även AV-noden, som ligger i botten på höger förmak, kan också vara skadad, man talar om en sk binodal sjukdom, som är ganska vanligt om långsam puls med symptom uppstår. Bägge strukturerna, viktiga för fortledningen av impulserna, är skadade.

PGA det och för säkerhets skull lägger man nästan alltid två elektroder vid sick sinus, en i höger förmak och en i höger kammare. Sker en plötslig, oväntad blockering i AV-noden, stannar kamrarna om inte det finns en pacemakerelektrod där, som är aktiverad. Tidigare lade vi ganska ofta bara en elektrod i höger förmak, vid sick sinus men de flesta operatörer har slutat med det pga risken för ett senare AV-block III.

Jag vet inte om Richards operatör lade en eller två elektroder i hjärtat. Två elektroder kallas för DDD- (dual eller double) system vilket de flesta har. Fick Richard bara en elektrod i förmaket, så kan ett plötsligt AV-block III orsakat ett hjärtstillestånd och man måste då komplettra med en kammarelektrod.

Har nu Richard en DDD pacemaker så påverkar det inte prognosen att ha en sk binodal sjukdomen. Är hjärtat i övrigt friskt så finns ingen anledning till oro.

Jag skall se vilket system han fick vid sin operation tidigare.

Hälsningar till er båda,
Thomas

Läs mer i lexikon: 
Sjuk sinusknuta