Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

ICD

Hur många elektroder kan en ICD ha?

Hej,

"Normalt" brukar det bli två sladdar, en i höger förmak och en i höger kammare. Har patienten hjärtsvikt läggs även en elektrod vid vänster kammare, således tre sladdar.
Förr fick man ibland lägga en extra elektrod under huden för att sprida strömfältet över hjärtat vid en el.chock men numera är det ovanligt.

Mvh
Thomas Fåhraeus
Lund