Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

I vilket hjärtrum tömmer sig sinus coronarius?

I vilket hjärtrum tömmer sig sinus coronarius?

Det venösa blodet från hjärtmuskulaturen flyter genom vener som till en början löper parallellt med kransartärerna. Nästan samtliga av dessa vener samlas så småningom till en stor hjärtven, sinus coronarius, som mynnar ut i nedre delen av höger förmak.

Sinus coronarius-venen användes numera ofta vid pacemakerimplantationer. Från höger förmak kan man föra in elektroden till vänster hjärtsida och på så sätt stimulera vänster kammare. Vanligtvis har man också en elektrod i höger kammare så pacemakerstimulering aktiverar de bägge kamrarna nästan samtidigt, vilket är en stor fördel om hjärtmuskelns funktion är nedsatt.

Vänsterkammarelektroden ligger alltså i hjärtats vensystem och inte inne i vänster kammare, som den högra elektroden gör.

Med vänlig hälsning,
Thomas F