Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hjärtfrekvens

Hej!

Min dotter på snart 2 år har diagnosen takykardi i förmaken. Behandlingsstrategin är att kontrollera rytmen så den inte sticker iväg för högt. I 7-8 h om dagen så har hon en puls som ofta pendlar runt 180-190. Hon verkar inte särskilt bekymrad eller påverkad av detta.

För att kunna sätta mig in i hennes situation så undrar jag vad denna hjärtfrekvens (180-190) motsvarar hos en vuxen om man utgår från vilopuls 70 hos vuxen och vilopuls 120 hos barn. Skulle det t.ex. grovt räknat innebära en puls runt 112 om jag hade denna diagnos? Dvs. ett påslag på ca 60 procent av vilopulsen?

Hej,

Ja, det kan nog stämma. Barn adapterar sig ofta snabbare till pulsändringar än vuxna så förhoppningsvis så plågas inte ditt barn av takykardierna.

Mvh

Thomas Fåhraeus
Lund