Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Kan hjärtat styras totalt av en pc

Kan hjärtat styras totalt av en pc om man kopplar bort kroppens egen funktion som styr hjärtat,altså den bestämmer allt pulsöknin respektive pulsminsknig och hjärtfrekvens och då får man bort flimmer, pulsrusninigar m.m

En pacemaker kan styra hjärtrytmen helt, d v s bestämma pulsökning och pulsminskning, men den kan inte bromsa ett hjärta som spontant går för fort. Skulle man isolera hjärtat och bara låta pacemakern bestämma hjärtrytmen, skulle man ändå kunna drabbbas av flimmer och andra hjärtrytmrubbningar p g a hjärtats egen inneboende elektriska aktivitet.

/ Torbjörn