Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hejsan! Jag undrar: - Om en person med pacemaker får ett hjärtstopp, ingen puls & ingen andning gör och funkar det att göra HLR då? - Gör man på samma sätt som på en "vanlig" person utan pacemaker?

Hejsan!
Jag undrar:
- Om en person med pacemaker får ett hjärtstopp, ingen puls & ingen andning gör och funkar det att göra HLR då?
- Gör man på samma sätt som på en "vanlig" person utan pacemaker?

Hej,

Hjärt-lungräddning utförs på samma sätt på en pacemakerpatient som på en person utan pacemaker.Risken att skada pacemakersystemet är relativt liten när hjärtkompressioner utförs.

Behöver man använda en extern defibrillator för att bryta ett kammarflimmer, skall man tänka på att inte placera den ena defibrillatorplattan på själva pacemakern. Den kraftiga stöten med hög elektrisk spänning kan skada elektroniken i pacemakern.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer om ämnet: 
Vid akuta situationer