Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej. Vid defibrillering av en person som har en pacemaker/ICD; ska då elektroderna placeras "som vanligt", under vänster arm och hö nyckelben?

Hej. Vid defibrillering av en person som har en pacemaker/ICD; ska då elektroderna placeras "som vanligt", under vänster arm och hö nyckelben?

Hej,

Vid yttre (extern) defibrillering av en pacemaker- eller ICD patient skall man INTE sätta def.-plattan över eller alldeles intill dosan.Den andra regeln är att man skall sätta plattorna över bröstkorgen ca 90 grader mot de implanterade elektroderna. Detta minskar risken att hög ström induceras i de implanerade elektroderna vilket kan skada dosan och/eller ge en liten brännskada vid spetsen på elektroden.

Hur vet man då var de implanterade elektroderna går? Nästan alltid går de ner i övre hålvenen som löper parallellt något till höger om bröstbenet. Så ena def.-plattan kan sättas något till höger om höger bröstvårta och den andra lite till vänster om vänster bröstvårta. Man skall alltså inte sätta plattorna vertikalt på bröstkorgen således uppifrån och ned.
Några föredrar att ha ena plattan på framsida av bröstkorgen och den andra på ryggen då patienten vrids upp. Det går också bra.

Ofta ser man omedelbart efter defibrilleringen en kortare asystoli innan pacemakerstimuleringen "tar" igen. Orsaken till detta diskuteras men beror sällan på att pacemakern skadats.

Det kan vara klokt att kontrollera pacemaker/ICD programmet efter en extern shock.

I svåra, akuta fall med kammarflimmer, kanske utomhus, har man råkat sätta ena plattan över pacemakern vid shock. Några dosor har vi sett skadats och vi måste byta dem omgående, men det hör till sällsyntheterna.

MVH
Thomas Fåhraeus
LUND