Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej Thomas! Jag vet att Du inte vill uttala Dig om enskilda fall, men kanske kan Du svara generellt på följande. Jag har en vän med diagnosen dilaterad kardiomyopati samt rikliga VES (4-6 per slag). Hennes läkare har sagt att pacemaker inte är aktuellt eftersom hennes hjärta inte reagerar på pacemakerstimulering. Ablation är heller inte möjlig eftersom man då skulle "skada sinusknutan" !!?. Min vän är starkt handikappad av hjärtats dåliga pumpförmåga. Frågor: 1) Finns det hjärtan som över huvud taget inte reagerar på elektrisk stimulans från en pacemaker? 2) Är det i min väns fall uteslutet att sätta in pacemaker (kanske med tre elektroder) samt därefter göra ablation och/eller sätta in kraftigare medicinering mot VES? /Per

Hej Thomas!

Jag vet att Du inte vill uttala Dig om enskilda fall, men kanske kan Du svara generellt på följande.

Jag har en vän med diagnosen dilaterad kardiomyopati samt rikliga VES (4-6 per slag). Hennes läkare har sagt att pacemaker inte är aktuellt eftersom hennes hjärta inte reagerar på pacemakerstimulering. Ablation är heller inte möjlig eftersom man då skulle "skada sinusknutan" !!?.
Min vän är starkt handikappad av hjärtats dåliga pumpförmåga.

Frågor:

1) Finns det hjärtan som över huvud taget inte reagerar på elektrisk stimulans från en pacemaker?

2) Är det i min väns fall uteslutet att sätta in pacemaker (kanske med tre elektroder) samt därefter göra ablation och/eller sätta in kraftigare medicinering mot VES?

/Per

Hej Per,

Vid VES och ev. ablation abladerar man inte i förmaken utan i kamrarna. Sinusknutan kan således inte skadas. Om man abladerar i förmaken t ex när ett extra förmaksfocus föreligger sk ektopisk förmakstakykardi, (som fungerar som ett snabbare tändstift än sinusknutan) så är man noga med att inte skada sinusknutan, förstås.

Alla slående hjärtan reagerar på elektriska impulser. Vid skador på hjärtat efter t ex en hjärtinfarkt finns de ärromvandlande områden, som inte reagerar på pacemakerstimulering, då får man flytta elektrodspetsen något. Vid dialterad kardiomyopati bör all hjärtvävnad svara på pacemakerstimulering.

Vid mycket svår hjärtsvikt kan man överväga ev hjärttransplantation, jag vet inte om man gjort det med Din vän.

Beträffande pacemakerterapi vid hjärtsvikt, har vi skrivit om CRT och resynkronisering, eller biventrikulär pacing, som det också kallas. Du kan läsa om det på webbsidan, men det har Du nog redan gjort.Patienten befinner sig då i funktionsklass NYHA III eller IV dvs de svårare formerna av hjärtsvikt. Denna klassificering hittar Du på Googles.

För ett par dagar sedan skrev jag om "tre" elektroder som Du också kan läsa. Sverige har cirka 50 sjukhus som lägger in pacemakrar, men alla kan inte lägga in den tredje elektroden som placeras i ett blodkärl på utsidan av vänster kammare (sinus coronarius).Det är ibland mycket svårare att lägga dessa elektroder än att placera dem inuti förmak och höger kammare.

Hjärtsvikt är tyvärr en vanlig sjukdom. Är den mer uttalad och mediciner inte hjälper längre bör de flesta patienter diskuteras om ev. pacemaker med tre elektroder som Du tar upp i Din fråga.

Hjärtat behöver inte gå långsamt för denna form av "sviktterapi". Pacemakerna stimulerar bägge kamrarna samtidigt och bör vara igång hela tiden. Ibland kan extraslagen minska vid pacemakerstimulering. Många pacemakerläkare går efter patientens EKG utseende för att besluta om biventrikulär pacing eller ej. Är de sk QRS komplexen "breda" så kan dessa pacemakersystem ha en god effekt vid hjärtsvikt.

Så mitt råd är att en pacemakerexpert/ kardiolog gör en bedömning för ev pacemakerterapi.

Lycka till,

med vänlig hälsning,
Thomas

Läs mer om ämnet: 
CRT vid hjärtsvikt