Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej Thomas! Jag skrev till dig för en tid sedan och berättade att jag hade fått dignosen sjuk sinusknuta och enl.läkare skulle genomgå his-ablation och sedan pacemaker.Skall förtydliga mig ,jag har genomgått fyra ablationer en för fladder och tre lungvensisoleringar,man har uppmätt ventrikeltakykardi på långtids Ekg detta eliminerades när man gjorde en PCI och satte in en stent.Mitt hjärta går i sinus men pulsen varierar vid ansträngning ibland vid lätt promenad upp till 120-130 slag och ibland vid kraftigare ansträngning 85-90 slag På mitt senaste långtids Ekg var lägsta 50slag och högsta 120 detta utan någon speciell ansträngning utan under Ekg-tiden var det mycket vila på grund av trötthet. Jag har gjort ett återbesök efter Ekg och beskrev mina symtom för läkare .kraftig huvudvärk , trött,ökade kärlkrampsproblem andfådd och tappat orken helt,stickningar i fötter och vader bröstsmärtor. Men vid mitt besök så kan plötsligt läkaren inte se några problem med mitt hjärta,han tyckte att jag borde äta antidepressiva läkemedel för att det kunde lindra en del av mina problem, och säger att han aldrig satt in en en pace-maker på en patient med ett sådant Ekg men erbjuder mig en återbesökstid och ytterliggare ett långtids ekg. Är det svårt att ställa diagnosen sjuk sinusknuta ? Jag tycker själv att dom symtom jag räknar upp stämmer in på andra arytmisjukdomar(brady-taky-syndrom) men jag kan ha fel. Men tycker att antidepressiva läke medel hör inte hemma i detta sammanhang,för att man mår dåligt av sin grundsjukdom så måste det inte alltid vara depressiva symtom .Vad anser du? Hälsnigar Claes Mårtensson

Hej Thomas!
Jag skrev till dig för en tid sedan och berättade att jag hade fått dignosen sjuk sinusknuta och enl.läkare skulle genomgå his-ablation och sedan pacemaker.Skall förtydliga mig ,jag har genomgått fyra ablationer en för fladder och tre lungvensisoleringar,man har uppmätt ventrikeltakykardi på långtids Ekg detta eliminerades när man gjorde en PCI och satte in en stent.Mitt hjärta går i sinus men pulsen varierar vid ansträngning ibland vid lätt promenad upp till 120-130 slag och ibland vid kraftigare ansträngning 85-90 slag På mitt senaste långtids Ekg var lägsta 50slag och högsta 120 detta utan någon speciell ansträngning utan under Ekg-tiden var det mycket vila på grund av trötthet.
Jag har gjort ett återbesök efter Ekg och beskrev mina symtom för läkare .kraftig huvudvärk , trött,ökade kärlkrampsproblem andfådd och tappat orken helt,stickningar i fötter och vader bröstsmärtor.
Men vid mitt besök så kan plötsligt läkaren inte se några problem med mitt hjärta,han tyckte att jag borde äta antidepressiva läkemedel för att det kunde lindra en del av mina problem, och säger att han aldrig satt in en en pace-maker på en patient med ett sådant Ekg men erbjuder mig en återbesökstid och ytterliggare ett långtids ekg.
Är det svårt att ställa diagnosen sjuk sinusknuta ?
Jag tycker själv att dom symtom jag räknar upp stämmer in på andra arytmisjukdomar(brady-taky-syndrom) men jag kan ha fel. Men tycker att antidepressiva läke medel hör inte hemma i detta sammanhang,för att man mår dåligt av sin grundsjukdom så måste det inte alltid vara depressiva symtom .Vad anser du?

Hälsnigar
Claes Mårtensson

Hej Claes,
Ja, Din sjukhistoria är lång.Ställa diagnosen Sick Sinus Syndrome (SSS) är sällan svårt. Förmaken är ju tunna och skadas lätt vid olika tillstånd (hjärtförstoring, inflammation, infektion, åderförkalkning mm). I höger förmaksvävnad ligger ju sinusnoden inbäddad bland dessa sjuka förmaksceller.För Dina förmak är skadade eftersom Du får fladder och kanske flimmer. Din pacemaker styrs väl ändå av Sinusknutan men den är ju inte riktigt pålitlig pga ditt SSS.
Man kan ju pröva sig fram med olika inställningar med frekvenser nedtill och upptill. Har Du totalt AV- block III och får 130 så är det antingen sensorn eller förmaket som ger Dig den frekvensen.

Man kan ju minska pacemakern till 130 till 110 men din fysiska förmåga kan då minska något och maraton är nog inte att tänka på.

Beträffande depressionen så vet vi att ganska många hjärtpatienter drabbas av depression några veckor eller månader efter ett kirurgiskt eller stent- ingrepp. Man blir gråtmild, oföretagsam, svårt på morgonen, hittar ingen glädje, slutar umgås etc. Du kan läsa om depressionens alla symptom på internet. Din huvudvärk, Dina bröstsmärtor, stickningar, etc är ju inte direkt typiska för depressionen, vilket dock trötthet kan vara. Plågsamma symptom kan ge depression i längden, men det är också helt naturligt att man känner sig "nere"när man är sjuk.

Ofta ser läkaren på patienten, om han/hon ger ett depressivt intryck. Föreslår att Du läser lite mer om depression och ser om symptomen passar in på Dig. Det finns många bra böcker om depression. Men som sagt jag har sett många hjärtpatienter bli deprimerade efter en behandling, något som går över ofta inom några månader.

Fråga också Din omgivning om vad de tycker om Din personlighet. Var och varannan människa är ju"deppade" idag och det är nästan svårt att hitta någon glad individ. Lycka till nu! Bästa hälsningar THOMAS FÅHRAEUS,LUND

Relaterade expertsvar

Urvalet av relaterade expertsvar är automatiskt framtaget av webbsidans system. Urvalet baserar sig på vanligen förekommande ord i titeln och innehållet i alla besvarade frågor. Relevansen kan alltså variera.