Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej Thomas jag frågade här om dagen om hjärtsvikt och hjärtdyssynkroni om man blir sämre fortare om man inte får en CRT.Min far har ingen pacemaker alls och har måttlig-svår hjärtsvikt och hjärtdyssynkroni så det jag funderar över är bromsar inte en CRT upp sjukdomsförloppet?

Hej Thomas jag frågade här om dagen om hjärtsvikt och hjärtdyssynkroni om man blir sämre fortare om man inte får en CRT.Min far har ingen pacemaker alls och har måttlig-svår hjärtsvikt och hjärtdyssynkroni så det jag funderar över är bromsar inte en CRT upp sjukdomsförloppet?

Hej igen,

Många frågor är väldigt korta så man vet inte alltid vad patienten har och hur förloppet är.

När resynkroniseringspacemakern kom så fann man att patienter med hjärtsvikt grad III och IV ofta blev bättre och kanske hamnade i grad I eller II (NYHA vg se Googles om graderingar om du behöver). Vanligtvis sitter den goda effekten i ett par år men sedan försämras patienten igen. Det beror på att sjukdomen i hjärtat ofta progredierar. Man fann också att CRT inte förlängde överlevnaden hos många patienter.

Om din far behöver en CRT- pacemaker eller ej brukar avgöras med mätningar av EKG- kurvan i det sk QRS komplexet. Är det väldigt brett(över 130 millisekunder), så talar det för en CRT- pacemaker. Är QRS- komplexet normalt talar det för att hjärtkamrarna kontraheras samtidigt och då brukar inte CRT- system hjälpa, som du förstår. Man brukar också kontrollera med EKO- undersökning för att se hur synkront hjärtkamrarna arbetar.

Så sammanfattningsvis förbättras livskvaliteten hos de flesta, men grundsjukdomen "botas" inte och tyvärr förlängs inte överlevnaden hos många. Medicineringen här är ett stort kapitel bör tilläggas, men den kan jag för lite om för att skriva något. Några yngre CRT- patienter har så småningom genomgått en hjärttransplantation kan nämnas.
Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Bjärred, Lund