Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej! Jag har sedan två år kroniskt förmaksflimmer( har inga direkta besvär av detta) och så har jag pacemaker och därmed en normalt fungerande puls. oregelbunden puls uppstår under och några timmar direkt efter ett motionspass. Diagnosen kroniskt förmaksflimmer finns naturligtvis i botten men det jag undrar är om hjärtat trots normal puls med hjälp av min pacemaker, flimmar lika mycket som innan jag fick min PM. Tar ingen speciell medicin för att dämpa flimmer. Har optimalt bra blodtryck men tar blodtrycksmedicin, waran. Blodfetterna ok och har inga andra medicinska problem. Går då och då in och kollar på en sida som hetter "förmaksflimmer.se" en sida som jag varit ganska aktiv på men av en speciell händelse lämnade för en tid sedan. Men jag kollar. Såg nu en ny tråd som där kroniskt flimmer lyftes. En läsning som inte var direkt upplyftande för en som har diagnosen. Är erbjuden ablation, står på en väntalista, så nu snurrar det i huvudet om jag gjort rätt eller fel då jag vid två tillfällen tackat nej till ablation eftersom jag i stort mår bra efter det att jag fick en PM. ArbetsEKG test för några månader sedan var helt ok. Kan läsa på nämnd sida att prognosen över 5 år med kroniskt FF är ordentligt dålig. Det var mycket på en gång men ibland funderar man kanske mer än man borde.

Hej!
Jag har sedan två år kroniskt förmaksflimmer( har inga direkta besvär av detta) och så har jag pacemaker och därmed en normalt fungerande puls. oregelbunden puls uppstår under och några timmar direkt efter ett motionspass. Diagnosen kroniskt förmaksflimmer finns naturligtvis i botten men det jag undrar är om hjärtat trots normal puls med hjälp av min pacemaker, flimmar lika mycket som innan jag fick min PM. Tar ingen speciell medicin för att dämpa flimmer. Har optimalt bra blodtryck men tar blodtrycksmedicin, waran. Blodfetterna ok och har inga andra medicinska problem.
Går då och då in och kollar på en sida som hetter "förmaksflimmer.se" en sida som jag varit ganska aktiv på men av en speciell händelse lämnade för en tid sedan. Men jag kollar. Såg nu en ny tråd som där kroniskt flimmer lyftes. En läsning som inte var direkt upplyftande för en som har diagnosen.
Är erbjuden ablation, står på en väntalista, så nu snurrar det i huvudet om jag gjort rätt eller fel då jag vid två tillfällen tackat nej till ablation eftersom jag i stort mår bra efter det att jag fick en PM.
ArbetsEKG test för några månader sedan var helt ok.
Kan läsa på nämnd sida att prognosen över 5 år med kroniskt FF är ordentligt dålig.
Det var mycket på en gång men ibland funderar man kanske mer än man borde.

Hej,
Har Du fått diagnosen kroniskt förmaksflimmer (AF) så pågår det livet ut. Med åren minskar detta elektriska kaos, som pågår i förmaken och de sk flimmervågorna på EKG blir mindre. Förenklat kan man säga att förmaken fibrotiseras dvs blir mer likt bindväv istället för att ha fungerande muskelfibrer, som ett friskt förmak har.Bindväven leder inte de svaga, elektriska vågorna särskilt bra efter ett långvarigt flimmer.

Så känns Din puls regelbunden och normal, så är det med all sannolikhet pacemakern, som driver kamrarna. Vid ansträngning med adrenalinpåslag förbättras överledningen mellan förmak och kammare i AV- knutan och flimmer- vågorna "bryter igenom via AV- knutan" och ger Dig ojämn puls. Men Ditt AF finns tyvärr alltid kvar.

Har Du inga symptom av Ditt AF kan man ju fundera på om man skall göra ablation eller ej. Många med kroniskt AF blir bättre med en pacemaker, pulsen blir med mer regelbunden. Man brukar ju lägga in pacemakern före sk AV- ablationer. Om patienten blir bättre tackar många, som Du kanske, nej till ablationen. På en hemsida läste jag att man inte blir bättre av pacemaker, men det är inte vår och många andras erfarenheter. Är pulsen väldigt orgelbunden stabiliseras den ofta lite bättre med hjälp av pacemaker, vilket man visat. Själva flimret i förmaken påverkas förmodligen inte. Inga pacemakerimpulser kan "tränga in" i ett flimrande förmak.

Det finns olika ablationer mot AF. En mer komplicerad metod är att föra in elektroder i de fyra venerna, som mynnar i vänster förmak. Man värmer eller kyler i varje öppning för att förstöra vävnaden som initierar AF.
Lyckande- frekvensen beror på många olika faktorer som hur länge man har haft AF, förmakens kondition, erfarenhet, utrustning mm. Som vi nyligen skrev lyckades man i drygt 95% i en studie från den berömda Mayo-kliniken i USA. I Sverige är väl inte siffran lika hög även om resultaten är bra. Lyckas det inte första gången görs ofta ett nytt försök. Syftet är att få tillbaka sinusrytmen.

Den andra typen av ablation är att man förstör AV-knutan-His bunt (se våra anatomiteckningar) och skapar ett AV block III. Då måste man ha en pacemaker först. Flimret påverkas inte, men det påverkar inte kammarpulsen.

Min personliga åsikt är att har Du nu haft AF i två år är det väl tveksamt om en lungvens-ablation ger Dig ihållande sinusrytm igen.

Hoppas detta svar ger Dig någon vägledning,
Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer i lexikon: 
Förmaksflimmer