Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej Jag har redan ställt en fråga men inte fått svar. Den löd ungefär som följer: Jag fick ICD i sep 2009. Mediciner Atakand 16 mg, Kredex 6,25 mg, Trombyl 75 mg. Jag har själv utsatt Norvasc 10 mg pga svåra ödem kring fotknölarna. Min fråga gäller Kredex: Vad gör den för nytta när jag har ICD? Mitt hjärta svara inte på ansträngningar. Som högst blir arbetspulsen 100. Det räcker inte för att jag ska kunna motionera för att få bra kondition. Det finns ju stora frågetecken kring betablockare överhuvud taget. Men jag vet att det rekommenderas vid hjärtsvikt. Men om nu den ojämna rytmen försvunnit genom ICD-n (vilket verkligan varit fallet) så varför ska jag ändå ta Kredex? ICD-n har varit verksam ca 85 % (konstaterat vid första kontrollen i jan).

Hej

Jag har redan ställt en fråga men inte fått svar. Den löd ungefär som följer:

Jag fick ICD i sep 2009. Mediciner Atakand 16 mg, Kredex 6,25 mg, Trombyl 75 mg. Jag har själv utsatt Norvasc 10 mg pga svåra ödem kring fotknölarna. Min fråga gäller Kredex: Vad gör den för nytta när jag har ICD? Mitt hjärta svara inte på ansträngningar. Som högst blir arbetspulsen 100. Det räcker inte för att jag ska kunna motionera för att få bra kondition. Det finns ju stora frågetecken kring betablockare överhuvud taget. Men jag vet att det rekommenderas vid hjärtsvikt. Men om nu den ojämna rytmen försvunnit genom ICD-n (vilket verkligan varit fallet) så varför ska jag ändå ta Kredex? ICD-n har varit verksam ca 85 % (konstaterat vid första kontrollen i jan).

Hej,
Ursäkta om svaret dröjt. Kredex är en medicin mot hjärtsvikt som Du vet och den kan bromsa hjärtat något. ICD:n har Du fått för att Du kanske haft en livshotande hjärtrusning eller det finns risk att Du får en.

I en ICD finns det alltid en pacemakerfunktion inbyggd. De flesta pacemakers har en sk sensor som kan höja pulsen när Du rör Dig. Du kan fråga Din ICD-läkare eller sköterska om denna funktion är påslagen eller ej (Sensorfunktionen). Sätts den på kan den öka pulsen när Du rör Dig.

Många patienter med hjärtsvikt har förmaksflimmer som ger oregelbunden rytm.Ev har Du det, jag vet inte. Får dessa patienter pacemaker (eller ICD) så brukar en del uppleva att hjärtat slår mer regelbundet även om flimret inte påverkas i förmaken.

Så Kredex skyddar Ditt hjärta kan man säga och pacemakern i ICD:n stimulerar hjärtat med 85% som Du skriver. Och själva ICD:n är beredd att ge hjärtat livräddande behandling om en hjärtrusning skulle uppstå.

Frågan om vilka mediciner Du bör ta och inte använda ligger utanför denna frågespalt som Du förstår.

Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus
Lund