Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej! Jag har ibland låg puls numera. Sömnapnéer ibland. Periodvis jobbig ibs-mage. Vad är normal natt-puls?

Hej!
Jag har ibland låg puls. Min normala puls var tidigare närmare 70. Nu ca 56 dagtid. När jag mått dåligt har den sjunkit till under 50. Nattetid ner till 38 (enligt långtidsekg)arbetsekg var bra. Ultraljud visar allt fint.
Vad kan detta bero på?
Varför har jag det bara ibland? Blir ofta anfådd, får trötthetsattacker. Är kraftigt överviktig kvinna 43 år. Snarkar sömnapner ibland.Periodvis jobbig ibs-mage.
Vad är normal natt-puls?

Tack för teorier!

Vänliga hälsningar
Martina

Hej Martina,

Trötthetsattacker är mycket vanligt förekommande och de kan bero på många olika saker som t.ex. sömnapne, för långsam puls, ständig stress med svårigheter och koppla av,biverkning av mediciner mm. Det känner Du säkert till.
Hade Du några symptom när Du bar bandspelar-EKG och i så fall, gjorde Du någon tidsmarkering? Kommer trötthetsattackerna då pulsen är väldigt låg, under 40-45/minut, så kan det röra sig om symtomgivande långsam puls som i så fall är en indikation för pacemaker.

Nattetid kan pulsen vara ganska låg även i normala fall. Har man extremt låg puls nattetid brukar man vara väldigt trött ofta under förmiddagen.Att säga vad en normal nattpuls bör vara är inte så lätt då det föreligger stora variationer.

Arbets- EKG som är normalt visar att Du får upp pulsen normalt vid fysisk ansträngning. Det talar emot att Du skulle ha en rubbning på hjärtats retledningssystem.

Att Du blir andfådd kan bero på nedsatt kondition.

Kan Du räkna antal pulsslag på handleden? Annars kan Du lätt lära Dig det och när Du känner Dig trött så räkna antalet slag under en minut. Ligger pulsen då under cirka 45/minut kan Du diskutera detta med Din läkare och ev be att få ett nytt bandspelar- EKG utfört.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer om ämnet: 
Hur ställs diagnosen