Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej! Jag har hypertrofisk kardiomyopati och även kronisk förmaksflimmer. Min puls hoppade mellan 30 - 180 slag så jag fick en pacemaker för 2 år sedan, modell SESR01 SSIR höger kammare ICQ09B Endocardialbipolar. För drygt ett är sen började jag bli så anfådd när jag anstränger mej lite. Har gjort spirometri lågt på 1.90 i utandningen, men lungläkaren trodde inte de kom från lungorna utan talade om hjärtastma. Har aldrig hört talas om det, kan man få det på grund av min sjukdom eller är det PM.

Hej!
Jag har hypertrofisk kardiomyopati och även kronisk förmaksflimmer. Min puls hoppade mellan 30 - 180 slag så jag fick en pacemaker för 2 år sedan, modell SESR01 SSIR höger kammare ICQ09B Endocardialbipolar. För drygt ett är sen började jag bli så anfådd när jag anstränger mej lite. Har gjort spirometri lågt på 1.90 i utandningen, men lungläkaren trodde inte de kom från lungorna utan talade om hjärtastma. Har aldrig hört talas om det, kan man få det på grund av min sjukdom eller är det PM.

Hej,

Hjärtastma är ett begrepp som användes ytterst sällan. Förmodligen menar din läkare att din hjärtsjukdom, kardiomyopatin, har lett till att din lungfunktion har försämrats. Vid kardiomyopati så kan hjärtats muskelceller skadas så mycket att hjärtsvikt uppstår. Hjärtat orkar inte riktigt pumpa undan blodet från lungorna t ex. Vätska kan då tränga ut i lungblåsorna och irritera andningsvägarna och göra det svårare att andas. Din pacemaker ger inte "hjärtastma"

Man kan förbättra situationen med olika läkemedel och ibland med en speciell pacemaker med två elektroder , en i höger (som du redan har) och en till på vänster kammare.(biventrikulär pacing).Hjärtat pumpar då mer effektivt i de flesta fall.

Om du inte redan har mediciner mot hjärtsvikt så bör du kontakta din läkare och ev. få remiss till en hjärtspecialist. Man kan se om du skulle vara lämplig för ett bättre pacemakersystem om ev. mediciner inte hjälper.
Vid hjärtsvikt lägger allt fler sjukhus in biventrikulära pacemakersystem.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Lund

Läs mer om ämnet: 
CRT vid hjärtsvikt