Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej! Jag har funderat lite och undrar över vad som är hälsosamt för hjärtat och inte. När man äter betablockerare sänks ju blodtryck och puls. Om man då har en pacemaker med en basfrevens på 50-60 går pulsen upp. "Slits" hjärtat då på samma sätt som om pulsen naturligt hade legat här, eller är pacemakerstimulering mer slitsamt för hjärtat? I så fall kan man undra vad som händer när man skickar upp pulsen i 100 varje gång den hastigt sjunker (från t.ex. 90 till under 50 på ett visst antal sekunder). Får man då samma kroppsliga reaktion som om man var stressad? Pulsen borde ju stiga och även blodtrycket. Hur är det med nivåerna av katekolaminer och glukokortikoider, alltså hur reagerar kroppen rent fysiskt? Om dessa frisätts som vid en stressreaktion borde det vara ohälsosamt och fresta på hjärtat. Är det kanske så att betablockerare och pacemaker återställer balansen snabbare efter en sådan reaktion genom att pacemakern återgår till basfrekvensen och betablockerarna dämpar belastningen? Hur påverkar det då stressystemet om man inte äter betablockerare och har pacemakern inställd på att paca i 100 varje gång pulsen hastigt sjunker? En annan fråga har jag också; kan trådlösa mikrofoner, alltså "myggor" påverka pacemakern eller är det som en trådlös telefon? Mvh Isabelle

Hej!
Jag har funderat lite och undrar över vad som är hälsosamt för hjärtat och inte. När man äter betablockerare sänks ju blodtryck och puls. Om man då har en pacemaker med en basfrevens på 50-60 går pulsen upp. "Slits" hjärtat då på samma sätt som om pulsen naturligt hade legat här, eller är pacemakerstimulering mer slitsamt för hjärtat? I så fall kan man undra vad som händer när man skickar upp pulsen i 100 varje gång den hastigt sjunker (från t.ex. 90 till under 50 på ett visst antal sekunder). Får man då samma kroppsliga reaktion som om man var stressad? Pulsen borde ju stiga och även blodtrycket. Hur är det med nivåerna av katekolaminer och glukokortikoider, alltså hur reagerar kroppen rent fysiskt? Om dessa frisätts som vid en stressreaktion borde det vara ohälsosamt och fresta på hjärtat. Är det kanske så att betablockerare och pacemaker återställer balansen snabbare efter en sådan reaktion genom att pacemakern återgår till basfrekvensen och betablockerarna dämpar belastningen? Hur påverkar det då stressystemet om man inte äter betablockerare och har pacemakern inställd på att paca i 100 varje gång pulsen hastigt sjunker?

En annan fråga har jag också; kan trådlösa mikrofoner, alltså "myggor" påverka pacemakern eller är det som en trådlös telefon?

Mvh
Isabelle

Hej Isabelle,
Det är inga lätta frågor Du ställer! För att försöka bena ut det hela så har du en pacemaker och en sensor påkopplad gissar jag. Betablockare skyddar hjärtat från höga frekvenser t ex över 110, men det beror på hur mycket Du tar och vilken sorts betablockare.För att motverka betablockarnas negativa effekt vad det gäller låg pulsökning så kompenserar sensorn detta med att öka stimulationsfrekvensen. Snabba ändringar i pulsen mellan 50 och 100 slag / minut spelar nog ingen större roll och jag tror inte att det skadar eller stressar hjärtat.
Stig-och sjunkhastigheten i frekvens kan man programmera om som Du vet.Pacemakrarna ställer in detta automatiskt också och det är sällan man behöver ändra dessa grundinställningar.

Vi tänker aldrig på hormonreaktionerna när vi ändrar ovanstående parametrar, utan vi gör det endast om patienten förnimmer obehag t ex att pulsen stiger för långsamt. Vissa patienter har en sjuk sinusknuta med växlingar mellan snabb och långsam frekvens. Kanske Du har det. Genom ett samspel med betablockare och sensorinställning och basfrekvensen kan man ge patienterna en ganska fysiologisk puls vid vardagssysslor.Om pulsen hastigt sjunker finns en funktion som tar upp den direkt till 90-100 sl/min delvis för att kompensera ett blodtrycksfall som ibland ses vid detta fenomen. Patienter med vasovagalt syndrom har ofta denna snabba accelerationen påkopplad.
Hoppas Du får ut något av detta svar! Jag har inte hört att trådlösa mikrofoner(myggor) påverkar pacemakern. Håll dock ett säkerhetsavstånd på en-två decimeter till pacemakern.
MVH
Thomas Fåhraeus
Lund