Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej! Jag har efter ablation blivit mycket bättre i mina arytmier och behöver inte medicinera längre. Min pacemaker sattes in tidigare därför att rytmreglerande medicinen satte ner pulsen alltför mycket. Är det möjligt att ta bort pacemakern eftersom den nu känns något överflödig?

Hej!
Jag har efter ablation blivit mycket bättre i mina arytmier och behöver inte medicinera längre. Min pacemaker sattes in tidigare därför att rytmreglerande medicinen satte ner pulsen alltför mycket. Är det möjligt att ta bort pacemakern
eftersom den nu känns något överflödig?

Hej,
Du skriver tyvärr inte vilken typ av ablation Du genomgått. Jag gissar mot förmaksflimmer och där finns det olika typer av metoder.

Man brukar aldrig ta bort en pacemaker om inte en allvarlig komplikation inträffar som t ex infektioner i hjärtat, vilket är mycket ovanligt. Även om ablationen har "botat" Dig, så kan tyvärr arytmin komma tillbaka om kanske några år och Du behöver Din pacemaker igen.

I vissa fall programmeras pacemakerfrekvensen på "sparlåga" dvs ca 40 imp/min och man kan se på diagnostiken om den går in ibland eller ej. Går den inte in under flera år och batteriet börjar laddas ut, kan man överväga att endast ta bort pacemakerdosan, men inte elektroden.

MVH
Thomas Fåhraeus
Lund