Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hej! Jag fick en Pacemaker inopererad för 2 år sedan p.g.a.långa stillestånd när det slog om från FF till Sinus. Har oförändrat tätt återkommande FF-attacker men får numera också fladder-attacker ca(120/min i sinus). Får även attacker med väldig snabb puls (ca 220/min i sinus). De två senare fenomenen har kommit efter att jag fick min Pacemaker och första fladderattacken kom redan efter ca 1 vecka. Kan detta hänga samman med Pacemakern på något sätt?

Hej!
Jag fick en Pacemaker inopererad för 2 år sedan p.g.a.långa stillestånd när det slog om från FF till Sinus. Har oförändrat tätt återkommande FF-attacker men får numera också fladder-attacker ca(120/min i sinus). Får även attacker med väldig snabb puls (ca 220/min i sinus). De två senare fenomenen har kommit efter att jag
fick min Pacemaker och första fladderattacken kom redan efter ca 1 vecka.
Kan detta hänga samman med Pacemakern på något sätt?

Hej Sture,

Dina rytmrubbningar kommer från förmaken och i botten har Du troligtvis en sk sjuk sinusknuta. Förmaken är kanske förstorade eller skadade av någon annan hjärtsjukdom. Du har tre olika rytmrubbningar så vitt jag förstår av Ditt brev. Pacemakern fick Du troligtvis pga den långsamma sinusknutan. Du skriver att Du har 220 sl/min med sinusrytm vilket i vila är extremt ovanligt hos en vuxen man. Det kan finnas en annan förklaring till Din snabba puls. Jag vet för lite från Ditt korta brev.

Förmaksflimmer och fladder kan ge så höga hjärtfrekvenser ibland som över 200 sl/min men vid flimmer är då pulsen oregelbunden. Vid fladder kan den vara oregelbunden.

Jag vet inte vilket pacemakersystem Du har men Du har nog bl a fått en förmakselektrod. Pacemakern kan aldrig ge så snabb puls pga inbyggt rusningsskydd. Det är sällan som elektrodernas placering i hjärtat påverkar pulsen och ger hjärtklappning.

Så svaret på Din fråga är att jag tror inte att pacemakern påverkar eller startar Dina hjärtrusningar.

Har Du 220 sl/min bör det undersökas och regleras på något sätt och jag förmodar att Du går hos en hjärtspecialist.

Med vänlig hälsning,

Thomas Fåhraeus
Pacemakerläkare i Lund

Läs mer i lexikon: 
Sinusknutan
Läs mer om ämnet: 
Förmaksflimmer